Home

Nieuwland Werk Taal Zorg levert diensten om mensen mee te laten doen aan de samenleving. Of het nu gaat om het behouden of verhogen van zelfredzaamheid, zinvolle dagactiviteiten, het leren van de Nederlandse taal of het vinden of behouden van werk.

Inwoners van Utrecht en omgeving kunnen bij ons terecht voor Individuele Begeleiding en/of Arbeidsmatige Activering.

Meedoen? Wij maken er werk van!

Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding is er voor mensen die zelfstandig wonen maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, sociale contacten/relaties, dagstructuur, dagbesteding, (vrijwilligers-) werk.

Elke klant heeft een vaste begeleider. Deze komt op afspraak naar de klant toe. Bij voorkeur bij hem of haar thuis.

Het doel van Individuele Begeleiding is het behouden of verhogen van zelfredzaamheid en participatie.

Voor wie?

 • inwoners van de gemeente Utrecht,
 • met een psychische kwetsbaarheid,
 • of een licht verstandelijke beperking.

Welke hulpvragen?

Hulpvragen kunnen te maken hebben met:

 • werk & opleiding,
 • inkomen & rondkomen,
 • zinvolle tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en dag structuur,
 • huisvesting,
 • huiselijke relaties,
 • gezondheid (geestelijk en lichamelijk),
 • middelengebruik,
 • vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 • het sociale netwerk,
 • justitie.

Hoe werkt het?

Het Buurtteam kan klanten aanmelden. Aan de begeleiding zijn dan geen kosten verbonden. Individuele Begeleiding is maatwerk en in overleg met het Buurtteam wordt vastgesteld hoe deze eruit zal moeten zien en wat de omvang en duur is.

Wij gaan uit van de eigen regie van onze klanten op hun leven. We sluiten aan waar nodig en doen dit vanuit de waarden: gelijkwaardigheid, autonomie, aandacht & betrokkenheid en vertrouwen geven & betrouwbaar zijn.

Het hebben van een zinvolle dagbesteding, in welke vorm dan ook, vinden we bij Nieuwland van groot belang. Onze begeleiders schenken daar dan ook altijd aandacht aan.

Arbeidsmatige Activering

Nieuwland Werk Taal Zorg biedt aansprekende activiteiten in een beschermde werk-setting. Deze activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een psychische kwetsbaarheid, lichamelijke- of een licht verstandelijke beperking.

Het doel van arbeidsmatige activering is het bevorderen van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van werk-vaardigheden.

Welke activeringsplekken zijn er?

Fort bij Vechten – Waterliniemuseum

Op het Fort zijn verschillende activeringsplekken:

 • Horeca: met name gericht op het Museumcafé en de Lunchroom,
 • Terreinonderhoud/groen: gericht op onderhoud van de buitenruimte van het Fort/Museum,
 • Facilitair: gericht op onderhoud en schoonmaak van de feest- en museumruimten en het auditorium,
 • Museale activiteiten: gericht op ondersteuning in de museumwinkel en bij rondleidingen.

Er kan gekozen worden voor de Werk-carrousel. Mensen kunnen dan kennismaken met meerdere werksoorten.

Deelnemers aan de arbeidsmatige activering zijn onlosmakelijk verbonden met functioneren van het Museum en het Fort. Zij maken dat het een fijne plek is voor bezoekers.

Meer weten?

Timmerwerkplaats Maarschalkerweerd

In de werkplaats worden diverse producten van hout gemaakt. Bijvoorbeeld tafels, krukken, loungebanken, tuinmeubilair van steigerhout en projectmeubilair voor tentoonstellingen in het Waterliniemuseum. Er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 10 personen.  De werkplaats is vlakbij Stadion Galgenwaard.

Boerderij de Achterhof in IJsselstein

Op de boerderij bestaan de arbeidsmatige activiteiten uit het verzorgen van de moestuin, kweken en verzorgen van groenten, onderhoud van de boomgaard en landschappelijke beplantingen. Ook worden er een aantal niet-agrarische activiteiten aangeboden: productiewerk en manden maken. Op de boerderij zijn natuurlijk ook dieren: schapen, paarden en koeien.

Boerderij de Achterhof biedt ook dagbesteding aan met creatieve werkvormen. Op de Boerderij is er veel aandacht en tijd voor sociale contacten.

Meer weten?

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van een activeringsplek moeten mensen een WMO-toewijzing hebben van hun gemeente of een PGB.

Voor inwoners van de gemeente Utrecht verloopt toewijzing via het Buurtteam. Ook inwoners van onder andere Bunnik, IJsselstein, Woerden, Vijfheerenlanden, Montfoort en Nieuwegein kunnen bij ons terecht.