Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding is er voor mensen die zelfstandig wonen maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, sociale contacten/relaties, dagstructuur, dagbesteding, (vrijwilligers-) werk.

Elke klant heeft een vaste begeleider. Deze komt op afspraak naar de klant toe. Bij voorkeur bij hem of haar thuis.

Het doel van Individuele Begeleiding is het behouden of verhogen van zelfredzaamheid en participatie.

Voor wie?

 • inwoners van de gemeente Utrecht,
 • met een psychische kwetsbaarheid,
 • of een licht verstandelijke beperking.

Welke hulpvragen?

Hulpvragen kunnen te maken hebben met:

 • werk & opleiding,
 • inkomen & rondkomen,
 • zinvolle tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en dag structuur,
 • huisvesting,
 • huiselijke relaties,
 • gezondheid (geestelijk en lichamelijk),
 • middelengebruik,
 • vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 • het sociale netwerk,
 • justitie.

Hoe werkt het?

Het Buurtteam kan klanten aanmelden. Aan de begeleiding zijn dan geen kosten verbonden. Individuele Begeleiding is maatwerk en in overleg met het Buurtteam wordt vastgesteld hoe deze eruit zal moeten zien en wat de omvang en duur is.

Wij gaan uit van de eigen regie van onze klanten op hun leven. We sluiten aan waar nodig en doen dit vanuit de waarden: gelijkwaardigheid, autonomie, aandacht & betrokkenheid en vertrouwen geven & betrouwbaar zijn.

Het hebben van een zinvolle dagbesteding, in welke vorm dan ook, vinden we bij Nieuwland van groot belang. Onze begeleiders schenken daar dan ook altijd aandacht aan.